Wulkans historia

1933
1:a juli detta år startades Nitfabriken Wulkan AB i en snickarbod i Törås. Tillverkningen bestod då av enklare nit.

1938
Sortimentet av nit breddades och produktionen av nit ökade.
Man rustade upp produktionslokalerna och lageravdelningen byggdes till.

1941
Ökad efterfrågan och snabb utvecklingstakt gjorde att en helt ny fabrik behövde byggas.
Det var ett imponerande bygge på hela 1000 kvadratmeter.

1940-50
Under denna period utvidgades sortimentet med skruvar, muttrar och brickor. Framgångarna fortsatte på såväl export- som hemmamarknaden.

1962
Trots flera utbyggnader blev det ändå för trångt, 1962 gjordes en stor satsning som i ett slag fördubblade golvytan till ca 5000 kvadratmeter.

1968
Detta år tillkom den sista utbyggnaden i Törås. Det var den ökade administrationen och efterfrågan på ytbehandlat gods som krävde mer utrymme. Genom denna utbyggnad kunde en helautomatisk ytbehandlingsavdelning installeras.

1973
Detta år påbörjades byggnadsarbetet av en helt ny fabrik på Nennesmovägen. Golvytan fördubblades från 6000 kvadratmeter till ca 12 000 kvadratmeter.

1974
Flyttades en del av produktionsutrustningen över från den gamla till den nya fabriken.

1978
Gislaveds kommun ville köpa den gamla fabriken i Törås för att kunna lösa lokalfrågan för gymnasieskolans praktiska linjer. Detta gjordes och i överenskommelsen ingick att skolan successivt skulle överta lokalerna fram till 30 juni 1982.

1982
Flyttades hela produktionen ner till den nya fabriken.

1998
Certifiering för ISO 9002 och ISO 14001 genomfördes. Nytt styrsystem för ytbehandlingen installerades.

1999
Installerades en ny fosfateringsliner för hänggods.

2000
Nylok Scandinavia AB - Låsbeläggning på fästelement.
2 KALLSTUKSMASKINER - 3 resp. 5 slag.

2001
SOLDERPLATE Elektrolytisk tennbeläggning.

2006
Mattssons förvärvar Wulkan.
Investering i Zink-Järn och Zink-Nickel ytbehandlingslina.

2007
Kraftiga investeringar i kallstuknings- och efterbearbetningsmaskiner.

2008
Nordeuropas tyngsta kallstukare samt gängmaskiner med integrerad brickmontering som ger ett bredare tillverkningsutbud installeras på hösten.
Samtidigt dyker konjunkturen och Ingvar som har varit företagsledare i 30 år varslar personal för första gången.

2009
Reningsverket uppdateras och Wulkan släpper endast ut en tiondel av vad EU:s riktlinjer tillåter.
Det införs ett nytt program för statistisk processkontroll som spärrar start av efterföljande arbetsoperation vid avvikande toleranser.

2010
1 januari övertas verksamheten av värmebehandling i bandugn från grannen Bodycote.