Tvättning

Vi arbetar med alkalisk tvätt. Surhetsgraden (PH-värdet) på tvättlösningen är 9,5-10 och tvättmetoden gör att problemen med syntetiska oljor såsom högtrycksoljor och emulsioner reduceras till ett minimum. En kapacitet på 2,5 ton per timme gör att genomloppstiden blir kort och priset per enhet lågt. Vi tvättar alla typer av massgods, alltifrån små nitar till produkter med en längd över 500 mm.