Kvalitetspolicy Mattssons-Wulkan

Jakten på nollpunkten

● Vårt kännetecken på marknaden skall vara kvalitet.

● Genom målstyrning och dokumenterade rutiner och att utveckla vår produktion och vårt samarbete med våra leverantörer skall vi kunna styra kvalitetsnivån mot 0-fel.

● Våra medarbetare skall på ett initiativrikt sätt, genom ständiga förbättringar, försöka ge kunden en bättre service/produkt än vad kunden förväntar sig.

● Våra kunder skall uppleva att vi ger en leveranstrygghet via punktlighet, kunskap och kvalitet som ingen motsvarande leverantör kan uppvisa.

● Vi skall uppnå en kvalitetsnivå så att vi kan leverera hela vårt sortiment "just in time" direkt in i våra kunders monteringsställen.