Mattssons och Wulkans Miljöpolicy

● Mattssons och Wulkan skall av kunder, leverantörer, anställda och samhälle uppfattas som ett miljömedvetet företag när vi levererar logistiklösningar för smådetaljer såsom skruvar, muttrar, brickor och andra fästelement till montörens hylla, samt när vi levererar ytbehandlings- och värmebehandlingstjänster.

● Vi skall till våra produkter och tjänster välja produktionsmetod och samarbetspartners som på ett resurssnålt sätt skonar miljön.

● Vi skall genom ett väl genomtänkt logistiskt flöde minimera transporters miljöpåverkan.

● Vi skall undvika dubbellagring för att minska lokal- och uppvärmningsbehov.

● Vi skall använda återvinningsbara förpackningar.

● Vi skall hushålla med ändliga resurser.

● Vi skall upprätthålla vår kompetens om verksamhets miljöpåverkan.

● Vi skall klara eller överträffa kraven i lagar och förordningar.

● Vi skall öppet redovisa miljöfakta.

● Vi skall arbeta med ständiga förbättringar i vårt miljöarbete.

● Wulkan skall generera friskare luft och vatten i förhållande till producerat gods.

● Wulkan skall ha kontroll över avfall i förhållande till producerat gods.

● Vi undviker fel för det sparar miljön.

Miljö ISO 14001

På Wulkan AB tar vi vårt ansvar genom att aktivt arbeta för att minska den inverkan på miljön som våra produkter och vår verksamhet ger upphov till, samtidigt skall vi klara våra kunders krav inom miljöområdet. För att leva upp till detta har Wulkan AB genomfört följande steg:

• Utbildat alla anställda i miljöfrågor och därigenom skapat en gemensam plattform för fortsatt förbättringsarbete inom miljö.
• Genomfört riskanalyser och miljöutredning.
• Tagit fram miljöaspekter för Wulkan AB.
• Satt övergripande och detaljerade miljömål (självklart är våra leverantörer en del i dessa mål för att hjälpa oss i förbättringsprocessen).