Trumling, Avgradning, Polering

Detta är viktiga detaljer i processen. Våra Trowal vibratorer garanterar en jämn och hög avgradnings-kvalitet, både med eller utan chips. Behandlingen kan genomföras både på härdat och ohärdat gods.
Den här behandlingen kan du köpa separat eller som ett paket med efterföljande ytbehandling.