Elförzinkning med kromatering/passivering

Tillsammans med Korrosionsforskning AB och en svensk forskningsgrupp har vi utvecklat ett system speciellt anpassat för massgalvanisering. Processen är miljövänlig då den kan slutas fullständigt med återvinning av processkemikalier. Processen är neutral till svagt sur (PH-värdet är 6,2-6,5). Med rätt förbehandling ger den mindre risk för vätesprödhet, vilket annars är ett vanligt problem.
Styrd kemikaliedosering och ständig filtrering av baden ger jämna skikt och exakt den yttjocklek som önskas. Kromatering, alternativt passivering görs i blått (blank), gult, svart och grönt. Med våra specialutrustade trummor kan vi förzinka vissa detaljer som normalt måste hängförzinkas. Du kan också få ett extra korrosionsskydd med lack eller olja. Vi jobbar med Corrosil som extra topp för ett bättre korrosionsskydd. För mer information se www.atotech.se