Sandbond-Z

Sandbond-Z ger mycket god korrosionsbeständighet jämfört med traditionell elförzinkning. Den utförs i tre steg; först görs en nickelbeläggning, därefter härdas detaljen och sist gör man en förzinkning.
Processens uppbyggnad gör att det inte finns någon risk för vätesprödhet.