Betning, blankbetning

Detta område är vi väl förtroget med. Ett exempel på vad vi kan göra är betning av stål.