Mekanisk ytbehandling

Rotalyt-metoden är en ytbehandlingsmetod för järn- och stålartiklar som är helt mekanisk och unik i Sverige. Vi använder zink, aluminium, tenn och bly vid beläggningen, men även olika typer av legeringar.
Ytskiktet blir duktilt (segt) och får ett mattglänsande utseende.
Den stora fördelen med metoden är att den i hög grad eliminerar uppkomsten av vätesprödhet.