Zink-Järn

Zink-järn processen sker på samma sätt som vanlig elförzinkning med skillnaden att badet innehåller små mängder järn. Detta ger ett järnlegerat zinkskikt vilket avsevärt förbättrar korrosionsskyddet.
Det goda korrosionsskyddet gör att metoden lämpar sig för detaljer som ska användas i utomhus-miljöer eller inom fordonsindustrin.
Zink-järn kromatering har större temperaturbeständighet jämfört med konventionellt elförzinkade detaljer.