Konstruktionsavdelning

Konstruktionsavdelningen hjälper kunden att optimera funktionen för kallstukade specialdetaljer för avsett material och maskintyp och har en stor verktygsavdelning för att flexibelt parera kundens leveransönskemål.

Picture