Bandugnshärdning

I vår anläggning för värmebehandling härdas detaljerna till specificerad hårdhet.

Den största av de tre bandugnarna har en kapacitet på 1 200 kg/timme.

Här finns Nordens i särklass största kapacitet för bandugnshärdning.

Bandugnshärdning är lämpad för seghärdning, sätthärdning och karbonitrering av små detaljer.

I dag härdas med fördel även små detaljer med höga säkerhetskrav i bandugn. Med den nya bandugnen som installerades år 2002 (kapacitet 1 200 kg/timme) och som är unik med den integrerade ultraljudstvätten har kapaciteten för bandugnshärdning fördubblats.

En lego kundkrets förutom traditionell verkstadsindustri är underleverantörerna till fordonsindustrin. Verksamheten har både ISO 9001:2000 och ISO 14001:2004 certifierats. Tillsammans med en mycket erfaren personal och med eftertempo såsom olika ytbehandlingar erbjuds stora logistiska fördelar.