Ytbehandling och värmebehandling

Picture

Karbonitrering

Karbonitrering är en termokemisk ytbehandlingsmetod. Det är en variant av sätthärdning som används när detaljerna är tillverkade av lågt legerade stålsorter. Genom tillsats av ammoniak i ugnsatmosfären ökar härdbarheten i det uppkolade ytskiktet så att stål som normalt skulle vattenhärdas, kan härdas i olja för att uppnå höga ythårdheter.

Seghärdning

Seghärdning betyder att stålet genomgår en normal härdning men där den efterföljande anlöpningen sker vid hög temperatur. Tack vare denna höga anlöpningstemperatur blir stålet inte bara hårt utan ges även en seghet, vilket kan vara en viktig egenskap i olika applikationer.

Sätthärdning

Sätthärdning är en termokemisk ythärdningsmetod.